Spoorwegen

spoorwegovergang.jpg

Ruim 20 jaar vakmanschap langs de rails

De Jong Groenbeheer wil het spoor veilig houden en stremmingen in het treinverkeer voorkomen. Dat doen we door vele kilometers groen langs het spoor goed te onderhouden.

Samen met onze opdrachtgevers onderzoeken wij welke werkzaamheden nodig zijn om gevaarlijke situaties op het spoor te voorkomen. Door onze proactieve houding zijn wij de juiste partner voor al uw groenwerkzaamheden langs het spoor.  Ons bedrijf is BTR-gecertificeerd en al onze medewerkers beschikken over een digitaal veiligheidspaspoort.