Co2

Groenbeheer en Co2 reductie

Duurzaam werken concreet gemaakt.

Om te voldoen aan nieuwe beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur moeten deelnemende bedrijven op papier zetten welke duurzame maatregelen ze in hun bedrijfsvoering nemen en wat hun duurzame ambities zijn. Hiermee wil Groenkeur inkopers ondersteunen bij het kiezen van een passende aannemer. Twee Groenkeur-ondernemers vertellen wat ze vinden van de nieuwe beoordelingsrichtlijnen en hoe zij bezig zijn met duurzaam werken.

Download:

Hans de Jong: ’Bezig zijn met duurzaamheid is voor ons geen last’.

De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen voor veiligheids- en milieucertificering, zijn de laatste jaren sterk toegenomen, weet Hans de Jong van De Jong Groenbeheer. Toch ervaart hij dat niet als een last. Ook de vraag vanuit Groenkeur om als bedrijf duurzaamheidsambities concreet te maken is voor De Jong Groenbeheer geen probleem. „Ik werk er met veel plezier aan.”

Het bedrijf in Werkendam is al even bezig met duurzaamheid. In 2014 sloot De Jong Groenbeheer zich aan bij een duurzaamheidskring waar bedrijven ervaringen met elkaar uitwisselen. In 2019 inventariseerde het groenbedrijf de CO2-uitstoot en werden voor de CO2-prestatieladder concrete doelen opgesteld. Voor Groenkeur is het nog niet nodig om harde doelen te stellen, weet De Jong, maar het reduceren van de CO2-uitstoot is goed op te pakken, is zijn ervaring. „We hebben nu ledverlichting, ons gereedschap en transport zijn elektrisch, we werken meer digitaal en printen minder, en mensen komen vaker met de fiets naar het werk in plaats van met de auto.”Duurzaam werken, levert De Jong Groenbeheer voordelen op. De klanten zijn vooral bedrijven, gemeenten en de spoorwegen. Bij een project van de gemeente Gorinchem kreeg het bedrijf gunningsvoordeel omdat ze de CO2-prestatieladder gebruikt. En de railbranche stelt verschillende certificeringen, waaronder VCA- en Kleurkeur verplicht. Toch is het krijgen van voordelen niet het eerste uitgangspunt van De Jong om met certificering aan de slag te gaan. „Certificering maakt ons bedrijf sterker”, is zijn overtuiging. De verplichte toolbox meetings waar al onze dertig medewerkers bij elkaar komen en inbreng hebben, versterken de onderlinge samenwerking en binding met het bedrijf. „Vaak combineren we het met iets praktisch, bijvoorbeeld het meten van de bandenspanning. Dat is leuk, maar bovenal werken die bijeenkomsten veel beter dan afzonderlijke werkplekinspecties. Mensen leren er elkaar, en de directie kennen én vertrouwen.”In de nabije toekomst wil De Jong het onderwerp personeel en sociaal ondernemen meer aandacht geven. „En dat is niet omdat we daarmee kunnen voldoen aan de duurzaamheidsambities van Groenkeur. We vinden het gewoon belangrijk om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan in ons bedrijf te geven. Het past bij ons.”

Wat wordt er van ondernemers verwacht?

Per 1 januari 2023 wijzigt Groenkeur de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Het onderwerp duurzaam ondernemen in de groene sector wordt in de nieuwe richtlijnen concreter ingevuld. Van deelnemende ondernemers wordt gevraagd aan te geven welke duurzame maatregelen ze nemen in de eigen bedrijfsvoering. „Alle bij Groenkeur aangesloten ondernemers zijn daar al in meer of mindere mate mee bezig”, zegt Frans Pladdet, senior beleidsmedewerker van Groenkeur.

Het gaat om vijf thema’s: klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair werken en personeel. Deze thema’s sluiten aan op het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) dat overheden hanteren. Voor elk thema beschrijft de ondernemer de uitgangssituatie en het doel voor over drie jaar. Met een jaarlijks aangepast meerjarenplan geeft de ondernemer inzicht in de stappen die hij neemt en hoe het staat met de voortgang om de gestelde doelen te halen.

Om ondernemers hierbij te helpen komt op de website van Groenkeur een kennisbank. De kennisbank bevat instrumenten waarmee ondernemers aan kunnen tonen dat ze duurzaam werken. Zo zijn er prestatieladders voor CO₂, biodiversiteit en socialer ondernemen, geeft Pladdet als voorbeeld. En ook
Kleurkeur is te gebruiken om het thema biodiversiteit handen envoeten te geven. „Het is niet ingewikkeld. Maar ondernemers moeten er wel over nadenken, een plan maken, het bijhouden, en er naar handelen.”Verwacht wordt dat Brussel het mkb gaat verplichten om duurzaamheidsrapportages op te stellen. Grote bedrijven moeten dat nu al. Door met duurzaamheidsambities aan de slag te gaan, lopen Groenkeur-bedrijven een stapje voor op Europese richtlijnen.

 

Planmatig en doelgericht Groenbeheer?
We staan graag voor u klaar.

Ontdek de voordelen van veelzijdig en vakkundig groenbeheer voor spoorwegen, openbaar groen en infra. Neem contact op en ontdek de kracht van ons professioneel groenbeheerteam. Verbeter vandaag nog de leefomgeving binnen uw gemeente of openbare voorziening. Neem nu de eerste stap gedegen groenbeheer in woord en daad!