Co2 prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Ons beleid met betrekking tot de CO2-uitstoot is onderdeel van het door De Jong Groenbeheer gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van groen werkzaamheden. Dat wil zeggen we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek, zoveel mogelijk proberen te stimuleren.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven.De Jong Groenbeheer zet zich in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij haar leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot van ons bedrijf. De directie van De Jong Groenbeheer heeft aan de hand van de Carbon footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

www.skao.nl

Meer informatie

Indien je meer wilt weten over de manier waarop De Jong Groenbeheer omgaat met de CO2-Prestatieladder en actief invulling geeft aan duurzaamheid en MVO dan kan je contact opnemen met ons. U kunt bellen tijdens werkdagen 08:00-17:00 op 0183 500156.

Downloads:

Planmatig en doelgericht Groenbeheer?
We staan graag voor u klaar.

Ontdek de voordelen van veelzijdig en vakkundig groenbeheer voor spoorwegen, openbaar groen en infra. Neem contact op en ontdek de kracht van ons professioneel groenbeheerteam. Verbeter vandaag nog de leefomgeving binnen uw gemeente of openbare voorziening. Neem nu de eerste stap gedegen groenbeheer in woord en daad!