CO2 Nieuwsbrief

co2prestatie-ladder-logo-675x400.jpg

Nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwbrief wil De Jong Groenbeheer het verloop
van de CO2-emissie vanaf 2019 laten zien. Twee maal per jaar wordt er door ons een
footprint opgesteld. Daaruit valt af te lezen waar en hoeveel ton CO2 uitstoot er per discipline
binnen ons bedrijf is. Aan de hand van dit overzicht kan er door de directie van De Jong Groenbeheer
bijgestuurd worden op de doelstellingen om zo de CO2-emissie door het bedrijf terug te
kunnen dringen.