Beleidsverklaring

Het realiseren van kwaliteit begint bij het nakomen van afspraken met onze interne- en externe klanten. Wanneer bij alle overdrachtsmomenten binnen het "nieuw"werkproces de afspraken worden nagekomen, kan het niet anders of het eindproduct is goed en komt in één keer goed tot stand.

Wij streven om samen met onze medewerkers in een goede werksfeer en op veilige en maatschappelijk verantwoorde (MVO) wijze een eerlijke boterham te verdienen en samenwerken aan een duurzame openbare buitenruimte met behoud van biodiversiteit en een betere leef- en werkomgeving: voor nu én toekomstige generaties.

Het beleid is gericht op de beheersing van de bedrijfsvoering, hoge productiviteit, flexibiliteit en rendement. Het verzekert tevens arbeidsomstandigheden die door de medewerkers als veilig en goed werkbaar worden ervaren. Alle medewerkers dienen doordrongen te zijn van het voortdurend streven naar kwaliteitsverbeteringen en om iedere vorm van persoonlijk letsel te voorkomen.

De directie zorgt dat De Jong Groenbeheer B.V. voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, jaarlijks wordt in de directiebeoordeling geëvalueerd of er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

De Jong Groenbeheer B.V. is gecertificeerd voor ISO 9001, VCA*, CO2-prestatieladder, Veiligheidsladder en is voornemens te certificeren voor Groenkeur en Kleurkeur. De Jong Groenbeheer werkt volgens de Gedragscode Flora en Faunawet Bestendig Beheer gemeentelijke voorzieningen van vereniging Stadswerk en de VHG (vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).

Het MVO- en KAM-beleid van De Jong Groenbeheer B.V. wordt jaarlijks vanuit de directiebeoordeling vertaald in doelstellingen op gebied van kwaliteitsverbetering, veilig werken, energie & CO2-reductie en maatschappelijk verantwoord werken.

Het beleid van De Jong Groenbeheer is gericht op:

-Een eindproduct dat aantoonbaar voldoet aan de specificaties.
-Het nakomen van alle contractuele verplichtingen.
-Een optimale werkomgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.
-Het voorkomen van elk menselijk leed door het waarborgen van de veiligheid van eigen personeel en dat van derden.
-Het voorkomen van schade aan het milieu, materiële schade en productverlies.
-Het voorkomen van faalkosten.
-Het continu verbeteren
-Maatschappelijk verantwoord werken
-Het behoud van biodiversiteit
-Het werken met duurzame leveranciers en duurzame producten
-Het gebruiken van duurzame middelen
-Het bieden van nazorg en garantie

 

De Jong Groenbeheer B.V.

Werkendam, 9 september 2022

                                                         

Robert de Jong, directeur                                                       Jan Willem de Jong, directeur