Infra

trekker_met_klepelmaaier.jpg

Hieronder verstaan we de volgende werkzaamheden:

Realiseren en beheren van verhardingen

Plaatsen van beschoeiingen en damwand

Onderhoud van kunstwerken